Kako pozitivno uporabiti negativna čustva


Življenje niso le rožice in smeh – je tudi žalost in jok. Samo od nas pa je odvisno, ali bomo takšna obdobja prebrodili in jih izkoristili sebi v prid – ali pa nas bodo spravila v še večji obup.

 

Iz temne v svetlo paleto čustev

Človek je čustveno bitje. Le kot tak lahko vstopa v odnose z drugimi in preživlja svoj vsakdan. Vsa čustva resda niso takšna, da bi nam olajšala življenje – nekatera so negativna in kot posledica slabih življenjskih izkušenj lahko pomembno vplivajo na naše razpoloženje, celo zdravje. Prav je, da se takšnim čustvom in občutkom, ki jih prinašajo, ne izogibamo, marveč se z njimi spopademo in naučimo, kako ravnati v prihodnje. Življenje namreč niso le rožice in smeh – je tudi žalost in jok. Samo od nas pa je odvisno, ali bomo takšna obdobja prebrodili in jih izkoristili sebi v prid – ali pa nas bodo spravila v še večji obup. 

Vsak dan nas preveva cela vrsta čustev. Nekatera so bolj izrazita in nekatera manj, včasih pa njihova intenzivnost niha. Tako je tudi naše telo v nenehni pripravljenosti za "preklapljanja": od žalosti k veselju, od strasti k strahu, od jeze k tesnobi. Način soočanja in spoprijemanja s čustvi se razlikuje od človeka do človeka. Naša čustvena podoba je tesno povezana z intelektualno, fizično in duhovno podobo. Kot takšni smo edinstvena celota, ki se razlikuje od drugih ljudi. 

Čustva lahko delimo na več načinov. Tako poznamo psihološka (kaj mislimo) in biološka (kaj čutimo) čustva. Nekateri avtorji uporabljajo termina primarna in sekundarna čustva. Primarna so tista, ki jih najprej občutimo, sekundarna pa njihova posledica. Jeza je denimo dober primer sekundarnega čustva. Denimo, da smo užaljeni, prizadeti ali se čutimo prevarane: če so ta čustva nizke intenzivnosti, najbrž ne bomo rekli, da smo jezni, če pa so intenzivna, navadno uporabimo to besedo. 
 

Pozitivna in negativna čustva

Pogosta je tudi delitev na pozitivna in negativna čustva, ki jih lahko pojmujemo kot diametralno nasprotna (kot največkrat storimo), ali pa začrtamo ločnico, na kateri se ena vrsta čustev spremeni (prelije) v drugo. Pri polarizaciji na pozitivno in negativno namreč ne gre – oziroma ne sme iti! – v tolikšni meri za vrednostno sodbo kot za opis glavnih aktivnosti v vsaki skupini čustev. Delitev na "dobra" in "slaba" čustva nam namreč prav nič ne koristi. Najpomembneje je, da najdemo pravo ravnovesje med obema skupinama. 

Pozitivna čustva izražajo poskus ali namen vključevanja, upoštevanja celote. Usmerjena so v učenje in sprejemanje raznovrstnih stališč, v interakcije z drugimi, temeljijo pa na izboljševanju stvari. Napaja jih želja po uživanju in enotnosti. Sem sodijo navdušenje, sreča, strast, veselje, radovednost itn. 

Nasprotno pa negativna čustva izražajo poskus ali namen izključevanja, krepitev ene pozicije na račun druge. Vse, kar zaznajo kot grožnjo, potisnejo vstran. Napaja jih strah pred neznanim in pred dejanji drugih ter potreba po njihovem nadziranju ali preprečevanju. Negativna čustva so denimo apatija, (ob)žalovanje, strah, sovraštvo, sram, krivda, jeza, gnev, sumničavost, žalost, ljubosumje, užaljenost, prezir, nemoč. Takšna čustva nam onemogočijo, da bi življenjske situacije videli in sprejemali na naraven način. 

Na splošno lahko negativna čustva opišemo kot občutke, zaradi katerih smo žalostni in ki povzročijo, da izgubljamo samozavest in energijo. So izjemno močna in hitro posežejo v naše življenje. Dolgoletno prijateljstvo lahko razpade zaradi nekaj besed. Dvom ali sum v partnerjevo moralnost lahko vodi v ločitev ali katastrofalne odločitve – samo zato, ker (si) želimo nekaj dokazati. 

Negativna čustva nas ovirajo pri racionalnem razmišljanju in vedenju ter pri zaznavanju situacij v pravi perspektivi, saj vidimo le tisto, kar hočemo videti, in si zapomnimo le tisto, kar si hočemo zapomniti. To pa jezo ali žalost le še podaljšuje. V pravem kontekstu so lahko negativna čustva, kot je jeza, žalost ali ljubosumje, popolnoma normalna. Težava nastane, če trajajo predolgo ali pa so preveč intenzivna. 

Razmišljanje, da čustev ne moremo nadzirati, je napačno. Nadziramo lahko svoje odgovore na čustva.

 

Zakaj so čustva pomembna?

Ne pretiravamo, če zapišemo, da čustva oblikujejo naše življenje: zaradi njih je prijetno ali neprijetno. Pripomorejo k našemu uspehu ali neuspehu, k učinkovitosti, k sreči nasploh. To je seveda odvisno od tega, katera čustva prevladujejo in kako se z njimi soočamo ter spopadamo. 

Čustva vplivajo na marsikaj, to so denimo:

Preživetje 
Čustva so občutljiv in razdelan notranji sistem vodenja. Opozorijo nas, če naše osnovne človeške potrebe niso zadovoljene. Kadar smo osamljeni, je nezadovoljena naša potreba po povezovanju z drugimi. Kadar smo prestrašeni, ni zadovoljena naša potreba po varnosti. Kadar se čutimo zavrnjene, ni zadovoljena naša potreba po sprejetosti.

Odločanje
Čustva so dragocen vir informacij in nam pomagajo pri odločanju. Študije dokazujejo: kadar so čustvene povezave ogrožene, nismo zmožni niti najpreprostejših odločitev, saj ne vemo, ali bomo s svojimi izbirami zadovoljni. 

Napovedovanje vedenja
Čustva (predvsem skrajna čustva, kot je jeza) nam pomagajo napovedovati naše vedenje in vedenje drugih. 

Postavljanje meja
Kadar nam vedenje drugega človeka ni pogodu, nas na to opozorijo prav čustva. Če se jim torej naučimo zaupati in jih samozavestno izražamo, lahko druge tudi brez besed opozorimo, da nam njihovo vedenje ali ravnanje ni všeč.

Sporazumevanje
Čustva so nam v veliko pomoč pri sporazumevanju in povezovanju z drugimi. Že samo obrazna mimika izraža celo paleto čustev. 

Sreča
Edini način, kako ugotovimo, da smo srečni, je – da se počutimo srečne. V tem primeru smo mirni in izpolnjeni. Bolje ko prepoznavamo svoja čustva, lažje ugotovimo, kaj potrebujemo za to, da bomo srečni. 

Druženje in povezovanje 
Čustva imajo največji potencial za združevanje pripadnikov človeške vrste. Povezujejo nas empatija, sočutje in odpuščanje. V splošnem torej lahko rečemo: prepričanja nas delijo, čustva združujejo. 

Čustva oblikujejo naše življenje: zaradi njih je prijetno ali neprijetno, pripomorejo k našemu uspehu ali neuspehu, k učinkovitosti in sreči na sploh. To je odvisno od tega, katera čustva prevladujejo in kako se z njimi soočamo ter spopadamo.

 

Vpliv na zdravje

Čustva so bodisi koristna bodisi škodljiva za zdravje, kar je tudi znanstveno dokazano. Motnje miselnih vzorcev, ki jih povzročijo negativna čustva, dolgoročno vplivajo na telesne funkcije in postopno povzročijo neravnovesje energijskega sistema, kar sproži vrsto simptomov, ki vplivajo na zdravje. Tesnoba, denimo, ohromi imunski sistem ter sproži bolečine in togost vratu. Zavist škoduje želodcu, jetrom in žolču. Žalost slabi naravno obrambno sposobnost telesa in lahko povzroči depresijo. 

Dolgotrajni strah zavre samoregulacijo v telesu in utegne sprožiti funkcionalne spremembe živčevja ter različne bolezni, kot so želodčna razjeda, motnje v delovanju ščitnice in celo alergije. Ljubosumje lahko povzroči vrsto drugih negativnih čustev, od strahu in tesnobe do besa. In tako naprej. Nenehno nalaganje negativnih čustev lahko sprevrže celotno osebnost ter vpliva na naše zdravje in srečo, zato je obvladovanje čustev izrednega pomena.

Naše misli oblikujejo naša čustva, ta pa naše vedenje – in spet nazaj. Če so naše misli po naravi pozitivne, bomo živeli bolj kakovostno, če so negativne, jim sledijo negativna čustva in vedenje.

 

Kako pozitivno uporabiti negativna čustva?

Izogibanje in zanikanje

Izogibanje in zanikanje nista prava načina spopadanja z negativnimi čustvi in razmišljanje, da čustev ne moremo nadzirati, je napačno. Nadziramo lahko svoje odgovore na čustva. V resnici nam namreč ni toliko mar za sama čustva kot za to, kakšen vpliv imajo na nas. Ker pa je bolečina, ki jo prinašajo negativna čustva, včasih tako močna, se nas večina odloči, da se bo izognila odzivu ali situaciji, ki bi utegnila negativna občutja še poslabšati. Da bi se izognili razočaranju, je torej bolje sploh ne poskusiti. 

Ko slaba čustva postanejo neizogibna, se zatečemo k zanikanju in upamo, da bodo s tem, ko jih ignoriramo in potiskamo vstran, izginila sama od sebe. Takšno razmišljanje je nevarno; začasno sicer negativna čustva potlačimo, toda s časom bodo vzniknila še močnejša in še bolj destruktivna.

Negativna čustva raje vzemite kot vodnik, ki vas poziva k ukrepanju. Zaradi izogibanja in zanikanja ne zaznate dragocenih sporočil, ki vam jih pošiljajo čustva. Ta pa so dejansko klic k ukrepanju – ne preslišite ga!
 

Polarizacija ali integracija?

Ker je vsako čustvo sestavljeno iz več prvin, ni nujno, da jih umeščamo na skrajna pola lestvice. Nekatera so resda "zakrinkana" kot pozitivna ali negativna, vendar so lahko vse prej kot to. Obstaja denimo prikrita sovražnost, ki jo zastira ljubeznivost, kar je na prvi pogled težko prepoznati. Tudi nekatere oblike jeze ali joka se utegnejo zdeti negativne, vendar so v resnici pozitivno naravnane. Pomemben je torej mehanizem v ozadju in ne posamično izražanje čustev. 

Največkrat se nam zdi, da so negativna čustva nekaj, česar se moremo znebiti. Vendar pa ni tako preprosto. Služijo namreč več funkcijam in kažejo, da obstaja nekaj, česar ne poznamo ali s čimer se ne znamo spopasti. In če velja, da so negativna čustva uporabna kot motivacija za umikanje nečemu, kar nam ni pogodu, pozitivna pa kot motivacija za premikanje k nečemu, kar si želimo, je edino prav, da si prizadevamo za njihovo integracijo in učinkovito prilagajanje. Le tako bomo namreč dosegli dober rezultat.

Nenehno nalaganje negativnih čustev lahko sprevrže celotno osebnost ter vpliva na naše zdravje in srečo, zato je obvladovanje čustev izrednega pomena.
 Pri izražanju negativnih čustev...

 • - Ne dramatizirajte.
  - Ne čakajte, da se bodo stvari rešile same od sebe.
  - Bodite kratki.
  - Ne krivite drugih ali sami sebe.
  - Govorite o tem, kako se počutite.
  - Vprašajte druge, kako se počutijo.


Avtor: Neža Žigon
Vir: www.viva.si

Vabljeni k nakupu tiskane Vive, ki izide vsak mesec!

KOLEDAR DOGODKOV

Maj

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

Junij

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

Julij

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

Oznake dogodkov:

 • HITRI ZMENKI v Ljubljani
 • SALSA ZMENKI
 • DRUŽABNI PLESI
 • IZLETI V HRIBE - za samske
 • 21-dnevni COACHING IZZIV za samske
 • 15-dnevni COACHING IZZIV za moške
 • Verjemi vase in osvoji zensko svojega zivljenja
 • KAKO V ŽIVLJENJE PRITEGNITI PRAVO OSEBO
 • MEDITACIJA ZA SAMSKE
 • POSNETKI PREDAVANJ Z ANDREJEM PEŠCEM
 • LEFKAS ZA SAMSKE
 • POGOVORNA SKUPINA Dear John
 • ZMENKI Z UJEMANJEM oz. MATCH DATING
 • MATCHMe - Agencija za Stike
 • KAKO NE IZGUBITI SEBE V ODNOSU
 • PLES ZA SAMSKE
 • SANJSKI SEJŠELI